Giải thưởng về thông tin đối ngoại đầu tiên dành cho báo chí

Căn cứ điều lệ giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, hội đồng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài nước lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự theo các tiêu chí sau:

Tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, thông tin chính xác, tính thuyết phục cao, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá tốt, đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam như có tác dụng tích cực trong quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, về tình hình trong nước, thành tựu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế.

Thông tin chính xác, kịp thời, sâu sắc và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trưởng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Việt Nam, đặc biệt là đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận trong và quốc tế quan tâm, như chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực xấu.

Giúp cộng động đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Quy định về tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại báo chí gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác giả là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả trong và người nước…

Về tác phẩm, mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm.

Đối với báo in, báo điện từ phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải sạch, rõ ràng..

Đối với tác phẩm truyền hình, ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, USB ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thời gian phát sóng kèm thuyết minh…

Đối với tác phẩm phát thanh phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi một tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác phẩm, tác giả, thời lượng và thời gian phát sóng…

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cmx24cm (ảnh đơn) và 12cmx18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc ảnh phóng sự ảnh)….

Cơ quan thường trực giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 là Thông tấn xã Việt Nam. Các cơ quan báo chí, các bộ ngành và địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm thông tin, báo chí chí phù hợp theo quy định gửi tác phẩm dự thi đến cơ quan thường trực giải trước ngày 31/3/2015. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 19/5/2015.

Đối với tác phẩm báo chí đoạt giải Nhất, phần thưởng gồm có: Biểu trưng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí); Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định. Đối với tác phẩm báo chí đoạt giải Nhà, Ba và Khuyến khích phần thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định.


 

Địa chỉ tiếp nhận:
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam
Phòng 306, Tòa nhà 11, Trần Hưng Đạo, Hà Nội;
Điện thoại: 04.933.2080/04.933.1079/ 0913.547.901 hoặc 098.365.0078;
Email: giaithuongthongtindoingoai@gmai.com

TTXVN


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề