Dmitry Oreshkin: Tình hình Donbass – sẽ không có chiến dịch quy mô lớn.

Putin sẽ không bắt đầu cuộc chiến tranh quy mô lớn ở  Donbas – đó là ý kiến của phóng viên bình luận chính trị Nga Dmitry Oreshkin, viết  trên “apostrophe”.

Ðàçðóøåííîå â ðåçóëüòàòå îáñòðåëà çäàíèå äåòñêîãî ñàäà â Ïîïàñíîé (Ëóãàíñêàÿ îáë.), â ÷åòâåðã, 12 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Các hành động gần đây của điện Kremlin, bao gồm cả quá trình đàm phán ngoại giao, các tình tiết gia tăng căng thẳng trong khu vực Donbass, Syria, cũng như cuộc tập trận quân sự ở Nga – Không khác hơn là những câu chuyện kinh dị. Đây là sự diễu võ dương oai của điện Kremli trên lưỡi đao của mình. Logic trong trường hợp này là khá rõ ràng: Moscow vẫn giữ những tham vọng  lớn lao từ thời Liên Xô, nhưng  sức mạnh của  nó giờ đã tả tơi.

Đồng thời vẫn luôn tồn tại cảm giác rằng, chỉ có chúng ta và đối đầu với chúng ta đó là  phương Tây. Cảm giác đó thật là vô cùng sai lầm, bởi vì không có phe  phương  Tây.  Chỉ có một nước Đức, Pháp, Anh và Hoa Kỳ. Những nước này có lợi ích khác nhau. Nhưng khi ai đó bắt đầu lẻn vào hành lang và đập phá cửa sổ, thì các nước phương Tây sẽ hợp nhất lại để bắt kẻ phá hoại phải trở về khuôn khổ của trật tự. Sau đó, họ trở lại với việc giải quyết những nhiệm vụ  cá nhân của họ.Tức là, phương Tây là cả một hệ  giáo dục tư tưởng mà  tồn tại trong ý thức của Nga. Trong thực tế  không có khái niệm phương Tây như vậy. Chỉ có sự kiện là các nước văn minh thường  đoàn kết trước  những vấn đề chung đang nảy sinh. Ví dụ, Nhật Bản, đất nước chưa bao giờ được coi là một phần của phương Tây, cũng như Pháp, bắt đầu tỏ ra lo lắng về hành động của Nga ở Ukraina.

Cuộc xung đột bắt đầu xảy ra khi mà trong cái đầu ảo  tưởng của  Đế chế ảo tưởng thời hậu xô viết bắt đầu hình thành các hình mẫu phương Tây, với quan niệm rằng phương Tây đó  bắt đầu chọc ngoáy, can thiệp vào những lãnh thổ mà điện  Kremlin coi là những khu vực lịch sử chịu ảnh hưởng trực tiếp của họ. Trong cuộc đối đầu này, mới rõ ra rằng  TT Putin hầu như không có gì để nói về bức tranh kinh tế. Mười năm trước, ông đã chắc chắn rằng chỉ vì dầu mỏ và khí đốt của nước Nga, người ta sẵn sàng tha thứ cho các hành động của ông. Bởi vì tất cả của châu Âu ngồi trên lưỡi câu của dầu và khí đốt này. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Cũng như đã có sự thay đổi về mặt văn hóa và các chương trình xã hội. Lĩnh vực duy nhất còn lại mà Moscow có thể đưa ra để cân bằng đó là lĩnh vực quân sự.

Nhưng ngay cả trong lĩnh vực này cũng có những quan điểm khác biệt về tổn thất nhân lực giữa các bên. Hãy thử so sánh nhận thức của tinh thần Nga: Vâng, có tới  9000 người người bị chết tại Donbas, 20.000 người bị thương và hơn một triệu người tị nạn. Biết làm sao được, điều đó có xảy ra. Đẻ duy trì những lý tưởng cao đẹp người ta không tiếc sự hy sinh. Ở phương Tây không thể đơn thuần như vậy. Phương Tây thực sự sợ phải tham gia vào cuộc chiến. Bởi vì đó  là sự tàn phá  và không thể chấp nhận được. Mỗi chiếc  quan tài sẽ gây ra một tác động rất lớn.

Hơn nữa, sự so sánh này chỉ được coi là giả định. Bởi vì ở những nơi nào mà Nga có thể hủy diệt thế giới chỉ có một lần thì Hoa Kỳ sẽ có thể làm điều đó hàng chục lần. Nhưng thực tế là chỉ một lần là đủ. Do đó, Moscow đã liên tục đưa ra thách thức trong trò chơi với đề tài chiến tranh hạt nhân.

Bây giờ Nga đang hài lòng với các cuộc tập trận. Nhớ lại câu chuyện lịch sử về sáp nhập Crimea,  gần như ngay lập tức sau khi sáp  nhập bán đảo, Putin đã vô tình nói rằng ông đã tính đến khả năng sử dụng  vũ khí hạt nhân trong chiến dịch này. Tại sao lại phải tuyên bố như vậy? Ukraina chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến trả đũa. Tại sao Putin nêu vần đề về vũ khí hạt nhân? Bởi vì ông muốn cho phương Tây hiểu rằng ông đã sẵn sàng cho một bước đi như vậy. Nhằm nhắn nhủ  phương Tây rằng, hãy ngồi yên và đừng động đậy.

Trong vấn đề này, phương Tây làm ra vẻ là không động đậy. Nhưng họ  bắt đầu gây áp lực lên Tổng thống Putin bằng con đường khác. Con đường mà phương Tây thấy là họ mạnh mẽ hơn. Trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Nhìn chung, chiến lược này đã thành công.

Hiện tại,  Putin cho rằng trong túi của mình vẫn còn  con át chủ bài. Để đẩy tất cả các bên đến một thực tế là đã đến thời điểm cần phải tạo ra ở Donbass một sự đóng băng xung đột, và một Transnistria. Điện Kremlin hiện không đủ nguồn lực để tiến hành tấn công, nhưng họ lo sợ thể hiện điểm yếu của họ. Putin muốn chứng tỏ rằng ông ta là một nhân vật ghê gớm.  Đây là một yếu tố cần thiết của chính sách đối ngoại của ông. Bởi vì, nếu mọi người không sợ ông ta nữa, thì có nghĩa là sẽ không đếm xỉa đến ông nữa. Và không còn gì cả ngoài  hình ảnh của một tên lưu manh đã đập vỡ cửa kính hành lang.

Điện Kremlin đang cố gắng chứng minh rằng Nga sẽ không nhượng bộ. Không loại trừ khả năng là trong vấn đề này Nga sẽ có thể gia tăng hoạt động quân sự ở  Donbas và ở Syria. Putin bao giờ cũng muốn chứng tỏ rằng mỗi lần, khi mà về phía Liên bang Nga có dấu hiệu gần tới một thỏa thuận về việc giải quyết các cuộc xung đột thì dấu hiệu đó phải là  một dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Putin muốn chứng minh rằng nếu chúng tôi không đồng ý, thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Nói chung, Điều đó được gọi là hành động thị uy.

Những hoạt động ra tăng căng thẳng quân sự của Putin sẽ diễn ra thường xuyên trong thời gian này. Bởi vì có một điều gì đó tồi tệ đang chờ đợi ông ta.

Tôi cho rằng mặc dù có thể có sự ra tăng căng thẳng trong các khu vực này, nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Nga sẽ không xảy ra. Bởi vì các chi phí tương ứng cho chiến dịch sẽ rất lớn. Nó sẽ phản tác dụng đến mức độ là nếu trong đầu  ông Putin còn lại chút tư duy lôgíc  thi ông sẽ  không cho phép hành động như vậy. Putin đã bị mất nhuệ khí, mất nguồn lực cơ bản. tât cả là do ông đã hành xử như một cậu bé tồi.

Trong trường hợp của Donbas và Crimea, Phương Tây chỉ đơn thuần là bị bất ngờ và chưa kịp ứng phó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Phương Tây và Ukraina đang chờ đợi những nhượng bộ từ Putin. Và sẵn sàng  gây tiếp  những sức ép.

Điện Kremlin hiểu điều đó và bây giờ chỉ là trình chiếu sức mạnh của mình.  Putin đã đánh mất tiềm năng gây bất ngờ của mình. Ông không thể hành động không lường trước được. Nhưng ông không thích hành động mà có thể tiên đoán được. Dường như Putin cho rằng ông đã lừa được tất cả. Nhưng thủ thuật này có thể diễn ra chỉ được một vài lần. Và sau đó, theo lời của Ostap Bender, các ngón bài của anh sẽ  trở nên quen thuộc, và người ta sẽ bắt vở và trừng phạt anh.

Vì vậy, Một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Donbas khó có thể diễn ra vì xác suất giành thắng lợi rất nhỏ bé. – Dmitry Oreshkin khẳng định.

Ng. U Q. chuyển ngữ theo apostrophe


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề